Previous
Next

เคลือบ Ceramic 9H

เคลือบ Ceramic 9H

เคลือบ Ceramic 9H ได้ความแข็งแกร่งระดับ 9H ทำให้ปกป้องผิวรถ ได้ยาวนาน และทนทานมากกว่า ช่วยขับสีรถให้สดใส ด้วยเอกลักษณ์ของ Hybrid 9H โดยเฉพราะ ให้ความเงางามที่มากกว่า และป้องกันมลภาวะต่างๆ สารเคมี กรด ด่าง และคราปสกปรกต่างๆ ลดการเกิดไฟฟ้าสถิต ทำให้ฝุ่นละอองไม่จับสีรถ น้ำไม่เกาะสีรถ ง่ายต่อการทำความสะอาด

เคลือบ Ceramic 9H
เคลือบ Ceramic 9H

บริการติดฟิล์มรถยนต์

3M Ceramic

3M Ceramic

3M Ceramic ฟิล์ม 3M Ceram