ฟิล์มกรองแสง ไอซ์-มิว

ฟิล์มกรองแสง ไอซ์-มิว

ฟิล์มกรองแสง ไอซ์-มิว

Premium Window Film ICE-μ ฟิล์มกรองแสง ไอซ์-มิว RIKE+GUARD ฟิล์มยับยั้งการเกิดและการสะสม ของเชื้อไวรัส Covid19 และแบคที่เรียต่างๆ ลดโอกาสการติดเชื้อ ในทุกพื้นที่สัมผัส ตามอาคาร สำนักงาน และที่พักอาศัยต่างๆ เช่นโรงเรียน โรงพยาบาล บ้านพักอาศัย และในรถยนต์

ตัวอย่าง ฟิล์ม 3M CRYSTALLINE

ตัวอย่างผลงาน ติดฟิล์มกรองแสง ไอซ์-มิว

บริการติดฟิล์มรถยนต์

3M Ceramic

3M Ceramic

3M Ceramic ฟิล์ม 3M Ceram