Previous
Next

ติดฟิล์ม Ceramic นิรภัย

ฟิล์ม Ceramic นิรภัย

ฟิล์มเซรามิค นิรัภัย สมาร์ทเทค การ์เดียนเซรามิค สวยเย็นอย่างมั่นใจ มาตราฐานใหม่แห่งการป้องกัน ฟิล์มนิรภัย สำหรับบ้าน อาคาร และรถยนต์ Smart-Tec Guardian Series เป็นกลุ่มนิส้มนิรภัย หรือพิส้มื ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการปกป้องพื้นผิว ช่วยลดความรุนแรง จากอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยที่ไม่คาคคิดได้เป็นอย่างดี Smart Tec Guardian Series เป็นการนำเอานวัตกรรมการ ผลิตแบบนาโนเซรามิค มาผสมรวมกับเทคโนโลยีการผลิตฟิสมนิรภัย เนื้อฟิล์มมีความหนา 4 mil จนทำให้เกิดฟิล์มนิรภัยที่มี คุณสมบัติพิเศษ

รายละเอียดเกี่ยวกับฟิล์ม Ceramic นิรภัย

ติดฟิล์ม Ceramic นิรภัย

บริการติดฟิล์มรถยนต์

3M Ceramic

3M Ceramic

3M Ceramic ฟิล์ม 3M Ceram